HEXENE SKIN CLEANSER 500ML

HEXENE SKIN CLEANSER 500ML

฿0.00

4 in stock

SKU: PCU00082 Category:
  • น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือก่อนทำการผ่าตัด
  • สำหรับทำความสะอาดผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  • สำหรับทำความสะอาดมือในตึกผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อ
  • สำหรับทำความสะอาดผิวหนังทั่วไปเเละบาดเเผล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HEXENE SKIN CLEANSER 500ML”

Your email address will not be published. Required fields are marked *