HEXENE SKIN CLEANSER 100ML

HEXENE SKIN CLEANSER 100ML

฿45.00

6 in stock

SKU: PCU00081 Category:

Hexene Skin Cleanser 100 ml. เฮกซีน ทำความสะอาดมือ ล้างมือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับล้างมือ

และผิวหนังเพื่อลดการติดเชื้อ

ส่วนประกอบสำคัญ

: chlorhexidine gluconate4% บรรจุ 45mL ใช้ทำความสะอาดสำหรับล้างมือ และผิวหนังทั่วไป หรือก่อนการทำการผ่าตัด และสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือภายในตึกผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HEXENE SKIN CLEANSER 100ML”

Your email address will not be published. Required fields are marked *