Flamingo Premium Silicone Heel Care Pad (Pair) Size S PCO12673

Flamingo Premium Silicone Heel Care Pad (Pair) Size S PCO12673

฿500.00

6 in stock

SKU: PCO12673 Category:

สำหรับผู้ที่ปวดส้นเท้า โรครองช้ำ (plantar fasciitis) หรือมีอาการฟกช้ำบริเวณส้นเท้า เป็นต้น

• ช่วยลดแรงกระแทกของส้นเท้า

• สามารถปรับให้ใช้ได้กับรองเท้าทุกประเภท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flamingo Premium Silicone Heel Care Pad (Pair) Size S PCO12673”

Your email address will not be published. Required fields are marked *