Calf Support Size L PCO12565

Calf Support Size L PCO12565

Sold: 0

฿340.00

Out of stock

SKU: PCO12565 Categories:

ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อ (Calf Support)

นี้ก็คือ Compression & Recovery

นักกีฬา ส่วนใหญ่จะนิยมใส่ในวันที่มีการฝึกซ้อมระยะยาว เป็นที่นิยมมากในนักกีฬาไตรกีฬา